Vi ønsker alle at våre barn skal være trygge og vi ønsker å beskytte dem. Derfor velger stadig flere å kjøpe noe som heter barneforsikring. En barneforsikring er noe som skal sikre barnet ditt oppfølgning fra deg hvis barnet blir sykt eller skader seg. I tillegg så sikrer barneforsikringen ditt barn ved invaliditet. Typiske ting en barneforsikring dekker er:

  1. Hvis ditt barn blir uføre
  2. Du får mer tid med barnet hvis det blir sykt
  3. Ombygg av bolig hvis det trengs etter sykdom/skade
  4. Engangs-utbetaling dersom barnet blir sykt eller skader seg
  5. Avlastning dersom barnet blir sykt eller skader seg

Når man skal spørre seg om det er nødvendig med en barneforsikring så må man se på hva man får uten en barneforsikring. I Norge så liker man å tro at at man er sikret fordi vi har et godt velferdssystem. Dette er selvfølgelig riktig og man kan vel anta at man uansett om man har en barneforsikring eller ikke har en god opplevelse. En barneforsikring kan likevel gjøre en vanskelig tid litt lettere. I tillegg til at barnet blir sikret mer penger i livet dersom man mister arbeidsevnen eller blir uføre. Det er dermed ikke en nødvendighet men kan være en ekstra trygghet.

Spørsmålet om det er nødvendig med en barneforsikring eller ikke er derfor noe man må stille seg spørsmålet om. Det er en forsikring som de aller fleste ikke får «bruk» for men hvis man skulle være så uheldig å få bruk for den så er det få som ville vært foruten det. Man kan egentlig dra veldig mange likhetstrekk til f.eks trappegrinder og peisgrind, det er ikke sikkert du trenger det når du trenger det så er du glad for å ha det.

Barneforsikring dekker bredere

Før var en del barneforsikringer ganske primitive men den siste tiden så har de blitt oppdatert og dekker mer. De aller fleste har gratis legehjelp på nett men det mest interessante er at stadig flere forsikringsselskaper dekker hjelp til psykolog. Dette kan egentlig være verdt barneforsikringen ene og alene. Man kan ofte lese om lange ventetider på psykologi og at stadig flere barn trenger psykologisk hjelp – her kan virkelig barneforsikringen komme godt med.

Er barneforsikring kun for velstående?

Nei – det er faktisk en myte at barneforsikring koster veldig mye. En del tror at en barneforsikring koster flere tusen kroner men de aller fleste slipper unna med mellom 1000,- til 2000,- kroner. Om man er fagorganisert så er det veldig mange som har noen veldig gunstige priser på forsikring som gjør at det blir ennå mer billig.