Vi har tidligere skrevet om hvordan du kan barnesikre huset ditt men det er noen ting som er viktig at man sikrer og det er vinduer. Vinduer finner man omtrent i alle hus og i Norge så er det ikke uvanlig med flere etasjer som betyr at det er ekstra viktig. Nye hus skal følge TEK17 som gjør at barnesikring allerede. Det er i gamle hus at man gjerne må tenke på barnesikring av vinduer og det er nettopp dette vi skal ta for oss her.

Veldig mange tror at de må bytte ut vinduene – men det behøver man altså ikke. Man kan fint installere barnesikringer på gamle vinduer for å gjøre dem trygge. Om du har noen veldig gamle vinduer så kan det likevel være smart å vurdere å bytte dem ut slik at du kan få en mer energieffektiv bolig – men det er en helt annen diskusjon.

For hvis du i dag har gamle vinduer med kun hasper så bør du barnesikre disse. Det finnes flere patenter for dette men det aller beste er å kjøpe sperrer til vinduer. Det er en liten lås som monteres i karmen og i vinduet som gjør at man kan lufte og låse vinduet samtidig. Det hindrer klem skader og at vinduet ikke er åpent slik at noen kan falle ned. Det er viktig for oss påpeke her at man aldri burde la et barn være i et rom i en etasje med fallhøyde med åpent vindu uten tilsyn.

Kan jeg sikre gamle vinduer selv?

Om du er litt «handy» så vil du kunne barnesikre vinduene helt selv. Det er ikke veldig vanskelig å få montert opp – men det er viktig at du monterer de korrekt. Hvis du er usikker så kan det være lurt å få en snekker eller en glassmester til å komme montere for deg. For at barnesikringen av vinduer skal fungere så må de være montert korrekt.

Les også vår guide om hvordan du kan bruke en sikkerhetsgrind

Koster det mye å barnesikre gamle vinduer?

Nei – det koster ikke veldig mye å barnesikre gamle vinduer. Barnesikringene koster mellom 199,- kroner og 400,- kroner per lås. Her er det helt avhengig av hvilken type barnesikring du kjøper. De kommer i metall og plastikk. Det likevel viktig at du leser beskrivelsene godt her – for det er noen type barnesikringer som ikke er laget for barnesikring men kun laget for å hindre at vinduet slåer.

Må jeg barnesikre vinduer?

Dersom det skjer en ulykke og du ikke har sikret vinduene godt nok så kan du få et problem med forsikringen. Derfor anbefaler If at du barnesikrer dine vinduer. Viktigst av alt er det jo å unngå ulykker som skader ditt barn og det bør være motivasjon nok til å sette i gang å barnesikre dine vinduer.

Hvor mye koster det å få hjelp til å barnesikre gamle vinduer?

Det å montere opp barnesikring på gamle vinduer tar som regel ikke veldig lang tid. Om du kjøper inn sikringene så vil du som regel komme unna med 2-3 timer hos en snekker. Det kan være en så liten jobb at det kan være vanskelig å få en snekker til å gjøre det men dette er en typisk jobb som en snekker vil ta. Det kan typisk være greit å f.eks å samle opp litt forskjellige ting som f.eks hvis du har lyst til å få opp en trappegrind eller lignende.

Hvis du har noen i ditt nettverk som du vet at er litt «handy» så er det ikke en dum ide å spørre dem.